Jongeren

JONGEREN

Jongerencoaching

Wat is jongerencoaching?

[ kootsjing ]: Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige één-op-één-relatie. De gecoachte leert, de coach ondersteunt en begeleidt dit leerproces. Binnen het coachingstraject worden de doelen vooraf bepaald. Het doel van coaching is het vergroten van de persoonlijke effectiviteit van de gecoachte.

Hoe zit een coachingstraject eruit?

Intakegesprek: Het belangrijkste in dit gesprek vind ik de kennismaking met jou. In dit gesprek, eventueel met je ouders/verzorgers, gaan we bekijken wat de coachvraag is en wat de gewenste situatie is.. Na de kennismaking kan er een afspraak gemaakt worden voor de sessies.

De sessies: de sessies duren ongeveer 60 minuten.

Evaluatiegesprek: Na 4 sessies volgt er een evaluatiegesprek, eventueel met je ouders/verzorgers. Tijdens dit gesprek bespreken we de bevindingen en wat de volgende stappen kunnen zijn.

Afronding: Wanneer je weer goed in je vel zit, volgt er een afrondingsgesprek eventueel met de ouder.

Het doel: Dat je jezelf weer kan, mag en durft te zijn, in je kracht staat en weer blij bent. Het belangrijkste is dat je jouw doel dat je gesteld hebt, behaald hebt.

Welke methoden worden gebruikt?

Bij EIGEN! werk ik we progressiegericht. Progressiegericht werken is een methode waarmee je op een positieve, doelgerichte manier bekijkt wat goed werkt en dat benut om stap voor stap dichter bij de gewenste situatie te komen. Dit doe je door nieuwe vaardigheden aan te leren en daarbij onder andere gebruik te maken van de vaardigheden die je al beheerst. Sterke kanten, eerdere successen en positieve uitzonderingen op het probleem worden benut om ideeën op te doen voor de eerstvolgende stap voorwaarts.

Het progressiegerichte werken met jongeren is gebaseerd op het idee dat jongeren eigenlijk geen problemen hebben, alleen vaardigheden die zij nog niet (voldoende) hebben geleerd. Door de relevante vaardigheden te leren, overwint de jongere de problemen die daarmee samenhangen.

Door progressiegericht te denken en te werken kan de jongere zelf het heft in handen nemen en eigenaar zijn van zijn of haar EIGEN! ontwikkeling. Bij progressiegericht werken richten we ons vooral op het behalen van successen en het vieren en het volledig EIGEN! maken daarvan. Iedere stap is er een de goede kant op.

Tijdens de sessies bekijk ik welke methode op dat moment het beste bij jou aansluit. Dit kan zijn het ontwikkelen van vaardigheden met gebruik van een methode, het spelen van een spel op basis van de NLSpel principes, tekenen, kleien, actief bezig zijn en dergelijke. Tevens kijk ik of er een verband is tussen fysieke en sociaal emotionele vaardigheden en pak dit aan door middel van het gebruik van diverse materialen. Daarnaast heb ik een aantal coachtechnieken die gericht zijn op volwassenen omgezet naar een versie voor jongeren, zoals de Walking Scale, waarbij je met behulp van vragen op een schaal van 1 tot 10 gaat bekijken welke stap voorwaarts je kunt zetten, de Roos van Leary, welke gedrag typeert en de werking hiervan in interactie tot anderen, en het maken van een contexttekening