Kinderen

KINDEREN

Kindercoaching

Wat is kindercoaching?

Kindercoach: [ kinderkootsj ] de; m,v -es iemand die kinderen adviseert en begeleidt bij het optimaliseren van de situatie voor het kind, waardoor zijn of haar natuurlijke ontwikkeling het gemakkelijkst verloopt.

Ik coach kinderen om hen te leren hoe ze hun talenten, vaardigheden en kennis beter kunnen ontwikkelen en gebruiken. Tevens besteed ik veel aandacht aan het vergroten van het vertrouwen in deze vaardigheden en talenten.

Hoe ziet een coachingstraject eruit?

Een coachingstraject bij EIGEN! ziet er als volgt uit:

Intakegesprek: Het belangrijkste in dit gesprek vind ik de kennismaking met het kind. In dit gesprek, dat plaatsvindt met de ouders/verzorgers en het kind samen, gaan we bekijken wat de coachvraag is en de gewenste situatie. Na de kennismaking kan er een afspraak gemaakt worden voor de sessies.

De sessies: de sessies duren ongeveer 60 minuten, ook afhankelijk van de spanningsboog van uw kind. Aan het eind van de sessie sluit de ouders/verzorgers aan, zodat het kind kan vertellen hoe de sessie geweest is en wat hij/zij gedaan heeft, als het kind daar behoefte aan heeft.

Evaluatiegesprek: Na 4 sessies volgt er een evaluatiegesprek met de ouders/verzorgers en het kind. Tijdens dit gesprek bespreken we de bevindingen en wat de volgende stappen kunnen zijn.

Afronding: Wanneer uw kind zich weer goed in zijn/haar vel voelt, volgt er een afrondingsgesprek met de ouders/ verzorgers en het kind.

Het doel: Dat uw kind zichzelf weer kan, mag en durft te zijn, in zijn kracht staat en weer blij is.

Welke methoden worden gebruikt?

Doen wat werkt!

Bij EIGEN! werk ik progressiegericht. Progressiegericht werken is een methode waarmee je op een positieve, doelgerichte manier bekijkt wat goed werkt en dat benut om stap voor stap dichter bij de gewenste situatie te komen. Dit doe je door nieuwe vaardigheden aan te leren en daarbij onder andere gebruik te maken van de vaardigheden die je al beheerst. Sterke kanten, eerdere successen en positieve uitzonderingen op het probleem worden benut om ideeën op te doen voor de eerstvolgende stap voorwaarts.

Het progressiegerichte werken met kinderen is gebaseerd op het idee dat kinderen eigenlijk geen problemen hebben, alleen vaardigheden die zij nog niet (voldoende) hebben geleerd. Door de relevante vaardigheden te leren, overwint het kind de problemen die daarmee samenhangen.

Door progressiegericht te denken en te werken kan het kind zelf actief meewerken aan de beslissingen die over het kind gaan. Het wordt daarmee niet alleen een gesprek over het kind tussen ouder en coach, maar een gesprek met het kind. Bij progressiegericht werken richten we ons vooral op het behalen van successen en het vieren en het volledig EIGEN! maken daarvan. Iedere stap is er een de goede kant op.

Tijdens de sessies bekijk ik welke methode op dat moment het beste bij het kind aansluit. Dit kan zijn het ontwikkelen van vaardigheden met gebruik van een methode, het spelen van een spel op basis van de NLSpel principes, tekenen, kleien, actief bezig zijn en dergelijke. Tevens kijk ik of er een verband is tussen fysieke en sociaal emotionele vaardigheden en pak dit aan door middel van het gebruik van diverse materialen. Daarnaast heb ik een aantal coachtechnieken die gericht zijn op volwassenen omgezet naar een versie voor kinderen, zoals de Walking Scale, waarbij je met behulp van vragen op een schaal van 1 tot 10 gaat bekijken welke stap voorwaarts je kunt zetten, de Roos van Leary, welke gedrag typeert en de werking hiervan in interactie tot anderen, en het maken van een contexttekening.