Volwassenen

VOLWASSENEN

Volwassenencoaching

Wat is volwassenencoaching?

[ kootsjing ]: Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige één-op-één-relatie. De gecoachte leert, de coach ondersteunt en begeleidt dit leerproces. Binnen het coachingstraject worden de doelen vooraf bepaald. Het doel van coaching is het vergroten van de persoonlijke effectiviteit van de gecoachte.

Hoe ziet een coachingstraject eruit?

Intakegesprek: Het belangrijkste in dit gesprek vind ik de kennismaking met jou. Ik vraag naar je coachdoel en je gewenste situatie. Na de kennismaking kan er een afspraak gemaakt worden voor de sessies.

De sessies: de sessies duren ongeveer 90 minuten.

Evaluatiegesprek: Na 4 sessies volgt er een evaluatiegesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we de bevindingen en wat de volgende stappen kunnen zijn.

Afronding: Wanneer je weer goed in je vel zit, volgt er een afrondingsgesprek.

Het doel: Dat je jezelf weer kan, mag en durft te zijn, in je kracht staat en weer blij bent. Het belangrijkste is dat je jouw doel dat je gesteld hebt, behaald hebt.

Welke methoden worden gebruikt?

Bij EIGEN! werk ik progressiegericht. Progressiegericht werken is een methode waarmee je op een positieve, doelgerichte manier bekijkt wat goed werkt en dat benut om stap voor stap dichter bij de gewenste situatie te komen. Dit doe je door nieuwe vaardigheden aan te leren en daarbij onder andere gebruik te maken van de vaardigheden die je al beheerst. Sterke kanten, eerdere successen en positieve uitzonderingen op het probleem worden benut om ideeën op te doen voor de eerstvolgende stap voorwaarts.

Tijdens de sessies bekijk ik welke methode op dat moment het beste bij jou aansluit. Dit kan onder andere zijn het inzetten van de Walking Scale, waarbij je met behulp van vragen op een schaal van 1 tot 10 gaat bekijken welke stap voorwaarts je kunt zetten, de Roos van Leary, welke gedrag typeert en de werking hiervan in interactie tot anderen, en het maken van een contexttekening

In de gesprekken zal ik vooral vragen stellen en bekijken wat er zich in het hier-en-nu afspeelt.

Ik ben de deskundige in het beroep van coach, maar jij bent en blijft de deskundige over jezelf.